ZOHO IMATE 智能腹肌健身儀
ZOHO IMATE 智能腹肌健身儀
ZOHO IMATE 智能腹肌健身儀
ZOHO IMATE 智能腹肌健身儀

ZOHO IMATE 智能腹肌健身儀

廠商
The One Mart
定價
$238.00
售價
$238.00
單價
每 

特色之處
● 設有多種模式選擇
● 適用於肩部,手部,腰部,腿部,臀部肌肉鍛煉
● 每個主機都能獨立控制模式與強度,從而適應不同部位的鍛煉

【香港行貨】


● 

 ZOHO IMATE 智能腹肌健身儀